رینگ ایرانی

Data >Maps >Veh_Mods" و بعد فایل های دیگر را که با پسوند "Dff" و "TXD" قرار دارند را در "GTA3.ImG" بریزید. از بازی خود لذت ببرید !   *توجه » قبل از انجام تغییرات بر روی بازی خود ، از تمامی فایل ها پشتیبان تهیه کنید*  دانلود فایل فشرده مد با لینک مستقیم  حجم فایل فشرده: 1.2…,رینگ ایرانی"> رینگ ایرانی Data >Maps >Veh_Mods" و بعد فایل های دیگر را که با پسوند "Dff" و "TXD" قرار دارند را در "GTA3.ImG" بریزید. از بازی خود لذت ببرید !   *توجه » قبل از انجام تغییرات بر روی بازی خود ، از تمامی فایل ها پشتیبان تهیه کنید*  دانلود فایل فشرده مد با لینک مستقیم  حجم فایل فشرده: 1.2…,رینگ ایرانی,جی تی ای360|کمیاب ترین های دنیای جی تی ای">

جی تی ای360|کمیاب ترین های دنیای جی تی ای

آموزش نصب : (اموزش نصب همراه فایل قرار دارد) : فایل را از حالت فشرده خارج کنید . در پوشه "Mod File" فایلی با پسوند IDE قرار دارد ، آن را در این مسیر در محل نصب بازی خود بریزید "Gta Sa Base Folder > Data >Maps >Veh_Mods" و بعد فایل های دیگر را که با پسوند "Dff" و "TXD" قرار دارند را در "GTA3.ImG" بریزید. از بازی خود لذت ببرید !   *توجه » قبل از انجام تغییرات بر روی بازی خود ، از تمامی فایل ها پشتیبان تهیه کنید*  دانلود فایل فشرده مد با لینک مستقیم  حجم فایل فشرده: 1.2…